Thursday, February 11, 2016

Surah 18 (41~50)

Al-Kahf, dari ayat 41~50


41. “Atau airnya jadi surut kering, lalu engkau tidak boleh mendapati dia”.

42. Dan dibinasakan  hartanya, lalu jadilah ia orang yang membolok-balik kan, dua tapak tangan nya, lantaran apa yang  ia telah belanjakan padanya, pada hal ia gugur dengan bumbung nya, dan ia akan berkata; “alangkah baik nya kalau aku tidak sekutukan seorang dengan Tuhan mu”.

43. Dan tidak ada baginya satu pun golongan yang akan menolong dia, selain dari Allah, dan tidaklah dapat ia membela dirinya.

44. Disana kekuasaan itu hanya bagi Allah yang benar, ia sebaik-baik pemberi ganjaran dan sebaik-baik pemberi balasan.

45. Dan adakan lah bagi mereka bidalan bagi penghidupan yang rendah ini, iaitu seperti air yang kami turunkan dia dari langit, lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan dibumi, lalu ia jadi kering yang ditiup oleh angin-angin dan adalah Allah, atas tiap-tiap sesuatu berkuasa.

46. Harta dan anak-anak itu, perhiasan penghidupan dunia, tetapi amal-amal soleh yang tinggal buahnya itu, lebih baik pada sisi Tuhan mu tentang ganjaran nya, dan lebih baik tentang harapan.

47. Dan  ingatlah hari yang kami akan jadikan gunung-gunung, dan engkau akan lihat bumi itu dzahir, dan kami kumpulkan mereka, hingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari antara mereka.

48. Dan mereka  akan dibawa kehidupan Tuhan mereka dengan berbaris. “Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami, sebagai mana kami telah jadikan kamu pada mula-mula nya, tapi kamu sangka, bahawa kami tidak akan adakan perjanjian bagi kamu”.

49. Dan akan dibentangkan kitab itu, maka engkau akan lihat orang-orang yang berdusta itu takut kepada apa yang ada padanya. Dan mereka akan berkata; “celakalah  kami ! kitab apakah ini ? ia tidak tinggalkan yang kecil dan tidak yang besar, melainkan ia hitungnya”, dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan itu sedia ditulis, dan Tuhan mu tidak menganiayai seorang pun.

50. Dan ingatlah, tetakala kami berkata kepada melaikat-melaikat “sujudlah kepada adam”,  lalu mereka sujud, melainkan iblis, adalah ia dari golongan jin, maka ia derhaka kepada perintah Tuhan nya, lantaran itu, apakah patut kamu mahu jadikan dia dan keturunan nya sebagai ikutan selain daripada Ku. Pada hal ia itu, bagi kamu, satu musuh ? Jelek tukaran itu, bagi orang-orang yang zalim.


.
.
.
Following G+,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/bxnxT8w3D57


.

Surah 18 (31~40)

Al-Kahf, dari ayat 31~40; 

31. Mereka itu, bagi mereka disediakan syurga yang kekal, yang mengalir padanya bebeapa sungai-sungai, dihiaskan mereka padanya dengan gelang-gelang emas, dan mereka pakai  pakaian-pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas, sambil bersandar atas  tempat-tempat duduk yang tinggi, baik sekali ganjaran itu, dan bagus syurga itu sebagai tempat duduk.

32. Dan adakan bagi mereka satu perumpamaan, iaitu dua laki-laki yang kami adakan  bagi salah seorang dari mereka dua kebun dari angur-angur dan kami kelilingi dua-dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan kami adakan diselang-selang dua-dua nya itu tumbuh-tumbuhan.

33. Dua-dua kebun itu, mendatangkan hasilnya, dan ia tidak kurangi sedikit pun daripadanya, dan kami pancarkan dicelah-celah dua-dua kebun itu dengan sungai.

34. Dan adalah baginya buah, maka ia berkata kepada kawan nya – pada hal ia sedang berbual-bual dengan dia -- ; “aku orang yang lebih baik hartanya daripada mu dan lebih gagah pengikut nya”.

35. Lalu ia masuk kedalam kebun nya, sedangkan ia berlaku zalim terhadap dirinya, ia berkata; “aku tidak sangka kebun ini  akan binasa selamanya”.

36. “Dan aku tidak percaya, bahawa kiamat akan datang, dan jika diandaikan aku akan dikembalikan kepada Tuhan ku, nescaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”.

37. Berkata kawan nya kepada nya pada hal ia sedang berbual-bual dengan  nya; “apakah engkau tidak percaya kepada zat yang telah menjadikan mu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian ia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”.

38. Tetapi kepercayaan ku, dialah Allah, Tuhan ku, dan aku tidak sekutukan seorang pun dengan Tuhan ku”.

39. “Dan mengapakah waktu engkau masuk kedalam kebun mu, engkau tidak berkata; “apa yang dikehendaki oleh Allah jadi, tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah ? jika engkau anggap aku lebih sedikit daripada mu tentang harta dan anak”.
40. “Maka mudah-mudahan Tuhan ku memberi kepada ku lebih baik daripada  kebun mu, dan boleh jadi ia kirim atas kebun mu satu azab dari langit, sehingga  ia jadi gondol, licin”.Sumber,
[] https://sites.google.com/site/p131rembau/3

Following Twitter,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/ha1YSoerSyy
.

Surah 18 (21~30)

Al-Kahf, dari ayat 21~30; 


21.  Dan demikianlah kami tunjukkan mereka kepada manusia, supaya mereka mengetahui, bahawa perjanjian Allah itu benar, dan bahawa hari kiamat itu, tidak ada syak tentang adanya.  Ingatlah, tetakala mereka berbantahan antara mereka tentang urusasn mereka yang digua itu, lalu mereka berkata; “dirikan lah atas mereka itu satu pendirian. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka”. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka; “sesungguhnya kami akan adakan atas mereka satu tempat sembahayang”.

22. Mereka akan berkata; “mereka itu, tiga orang yang ke empatnya ialah anjing mereka”. Dan sebahagian dari mereka berkata; “mereka itu lima orang, dan yang ke enam nya ialah anjing mereka”, dengan sangkaan tentang utusan ghaib, dan sebahagian dari mereka berkata; “mereka itu tujuh orang dan yang kelapan nya ialah anjing mereka”. Katakan lah; “Tuhan ku lebih mengetahui tentang bilangan mereka. Tidak ada yang mengetahui akan bilangan mereka, melainkan sedikit”,  oleh kerana itu, janganlah engkau berbantahan tentang mereka, melainkan dengan bantahan yang terang, dan janganlah engkau bertanya dari hal mereka kepada  seorang pun dari mereka itu.

23. Dan janganlah engkau berkata tentang suatu pekerjaan; “aku akan kerjakan yang demikian.

24. Kecuali bahawa dikehendaki oleh Allah, dan ingatlah akan Tuhan ku akan memimpin ku kejalan yang lebih dekat kenyataan nya daripada jalan ini”.

25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun, dan mereka tambah sembilan lagi.

26. Katakanlah; “Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal”, baginya lah barang yang ghaib dilangit-langit dan bumi. Alangkah terang pemandangan nya ! dan alangkah jelas pandangan nya !  tidak ada bagi mereka penjaga selain diri dia, dan tidak ada seorang pun yang ia jadikan sekutu dalam hukum nya.

27. Dan bacakan lah apa yang diwahyukan kepada mu dari kitab Tuhan mu, tidak ada yang boleh mengubah kalimah-kalimah nya, dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripadanya.

28. Tahan lah diri mu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka duduk pagi dan petang kerana menghendaki keredaan Allah, dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka kerana menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini, dan janganlah engkau turut orang yang kami telah lalaikan hati nya dari mengingat kami dan ia menurutkan hawa nafsu nya, kerana adalah pekerjaan nya melewati batas.

29. Dan katakan lah; “kebenaran itu dari Tuhan kamu, maka barang siapa mahu, bolehlah ia beriman, dan barang siapa mahu, boleh ia tidak percaya”.  Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang pagarnya itu melewati mereka, dan jika mereka minta air, akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang terlebur yang menghanguskan muka-muka mereka, jelek sekali minuman itu dan buruk sekali api nereka itu bagi tempat duduk.

30. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki  amal nya.
.
.
.
.
Following G+,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/TV8iJiFzcK6


.

Surah 18 (11~20)

Al-Kahf, dari ayat 11~20)


11. Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka tutupan didalam gua itu beberapa tahun lamanya.

12. Kemudian kami bangunkan mereka untuk kami buktikan siapa, dari antara dua golongan itu, yang lebih biasa menghitung masa mereka tinggal.

13. Kami menceritakan kepada mu khabaran mereka dengan benar, sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah bagi mereka pertunjukan.

14. Dan kami kuatkan hati-hati mereka dengan kesabaran, tetakala mereka berdiri, lalu mereka berkata; “Tuhan kami, pengurus bagi langit-langit dan bumi, kami tidak akan seru tuhan selain dari Dia, kerana kalau bagitu, bererti kami berkata satu perkataan yang melewati batas”.

15. “Mereka itu, kaum kami, mereka anggap  selain dari Dia beberapa tuhan, alangkah baiknya kalau mereka boleh bawakan keterangan yang nyata buat diri-diri mereka ! bukan kah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta atas nama Allah ?”.

16. Dan “jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah – melainkan Allah – maka pergilah kegua itu, nescaya Tuhan kamu akan berikan kepada  kamu dari rahmatnya, dan nescaya ia sediakan bagi kamu satu jalan yang boleh buat urusan kamu”.

17. Dan engkau akan lihat matahari apabila ia terbit, condong dari gua mereka disebalah kanan, dan apabila ia terbenam, ia tinggalkan mereka disebelah kiri, sedang mereka ada ditempat yang lurus daripada nya, yang demikian itu setengah dari tanda-tanda Allah, barang siapa Allah pimpin, maka adalah ia orang yang dijalan lurus, dan barang siapa Allah sesatkan, maka engkau tidak akan dapat penolong yang menunjukkan jalan baginya.

18. Dan engkau sangka mereka sadar, pada hal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka kesebelah kanan dan kesebelah kiri, sedang anjing mereka membentangkan dua kaki depan nya dipintu gua, jika engkau lihat mereka, nescaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari, dan nescaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan tentang keadaan mereka.

19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, supaya mereka bertanya antara mereka. Salah seorang dari mereka bertanya; “berapa lamakah kamu tinggal ?” mereka jawab; “kita tinggal satu hari atau setengah hari”.  Berkata mereka; “Tuhan kamu lebih mengetahui, berapa lama kamu tinggal”, utuslah salah seorang dari antara kamu dengan wang perak kamu ini kekota, dan hendaklah ia periksa, siapa dari antara penduduk kota itu yang makanan nya lebih baik, maka hendaklah ia bawa kan untuk kamu sedikit makanan daripadanya, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah ia sadarkan siapa pun ditentang kamu.

20. (kerana) sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu, nescaya mereka akan rejam kamu atau mereka akan kembalikan kami kedalam agama mereka, dan kamu tidak akan berbahagia selamanya.
.
.
.
.
Following Twitter,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/1U1Ems6ofYR


.