Thursday, February 11, 2016

Surah 18 (11~20)

Al-Kahf, dari ayat 11~20)


11. Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka tutupan didalam gua itu beberapa tahun lamanya.

12. Kemudian kami bangunkan mereka untuk kami buktikan siapa, dari antara dua golongan itu, yang lebih biasa menghitung masa mereka tinggal.

13. Kami menceritakan kepada mu khabaran mereka dengan benar, sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah bagi mereka pertunjukan.

14. Dan kami kuatkan hati-hati mereka dengan kesabaran, tetakala mereka berdiri, lalu mereka berkata; “Tuhan kami, pengurus bagi langit-langit dan bumi, kami tidak akan seru tuhan selain dari Dia, kerana kalau bagitu, bererti kami berkata satu perkataan yang melewati batas”.

15. “Mereka itu, kaum kami, mereka anggap  selain dari Dia beberapa tuhan, alangkah baiknya kalau mereka boleh bawakan keterangan yang nyata buat diri-diri mereka ! bukan kah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta atas nama Allah ?”.

16. Dan “jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah – melainkan Allah – maka pergilah kegua itu, nescaya Tuhan kamu akan berikan kepada  kamu dari rahmatnya, dan nescaya ia sediakan bagi kamu satu jalan yang boleh buat urusan kamu”.

17. Dan engkau akan lihat matahari apabila ia terbit, condong dari gua mereka disebalah kanan, dan apabila ia terbenam, ia tinggalkan mereka disebelah kiri, sedang mereka ada ditempat yang lurus daripada nya, yang demikian itu setengah dari tanda-tanda Allah, barang siapa Allah pimpin, maka adalah ia orang yang dijalan lurus, dan barang siapa Allah sesatkan, maka engkau tidak akan dapat penolong yang menunjukkan jalan baginya.

18. Dan engkau sangka mereka sadar, pada hal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka kesebelah kanan dan kesebelah kiri, sedang anjing mereka membentangkan dua kaki depan nya dipintu gua, jika engkau lihat mereka, nescaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari, dan nescaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan tentang keadaan mereka.

19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, supaya mereka bertanya antara mereka. Salah seorang dari mereka bertanya; “berapa lamakah kamu tinggal ?” mereka jawab; “kita tinggal satu hari atau setengah hari”.  Berkata mereka; “Tuhan kamu lebih mengetahui, berapa lama kamu tinggal”, utuslah salah seorang dari antara kamu dengan wang perak kamu ini kekota, dan hendaklah ia periksa, siapa dari antara penduduk kota itu yang makanan nya lebih baik, maka hendaklah ia bawa kan untuk kamu sedikit makanan daripadanya, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah ia sadarkan siapa pun ditentang kamu.

20. (kerana) sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu, nescaya mereka akan rejam kamu atau mereka akan kembalikan kami kedalam agama mereka, dan kamu tidak akan berbahagia selamanya.
.
.
.
.
Following Twitter,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/1U1Ems6ofYR


.

No comments:

Post a Comment